Casa > Exposició > Contingut
Cost dels circuits flexibles
Apr 12, 2016

Preus de muntatge flexibles estan baixant i és a prop de la tradicional circuit rígid. La raó principal és la introducció d'un nou material, millorar el procés de producció i el canvi d'estructura. Ara l'estabilitat tèrmica de l'estructura fa el producte més, pocs materials no coincideixen. Alguns nous materials perquè la capa de coure és més prim i es poden fer més sofisticades línies que permet components de més lleuger, més apte per a càrrega en un petit espai.